Ok
width
height
Vietnam Three Month Interbank Rate
वियतनाम धन अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
ब्याज दर 6.00 6.00 15.00 4.80 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 0 1085018.14 977907.00 1085018.14 55.00 USD - अरब [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 1 2174032.77 1982009.00 4613262.00 109.00 USD - अरब [+]
अंतरबैंक दर 3.92 3.92 19.77 2.37 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 2 9211848.05 8192548.00 9211848.05 112.00 USD - अरब [+]
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 68812.10 66350.60 68812.10 878.30 डालर - लाख [+]
जमा ब्याज दर 4.68 4.78 22.04 3.65 प्रतिशत [+]
[+]