वेनेज़ुएला - ब्याज दर

Venezuela Interest Rate
width
height

वेनेज़ुएला धन अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
ब्याज दर 20.56 20.81 83.73 12.79 प्रतिशत [+]
अंतरबैंक दर 22.49 22.48 72.23 12.48 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 0 20050.42 9949.36 730190730.18 333.94 VEF - लाख [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 1 36188.13 1953877940.29 1953877940.29 2.68 VEF - लाख [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 2 36277.11 1959945388.81 1959945388.81 40.35 VEF - लाख [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 3 36277.11 1959945389.50 1959945389.50 47.99 VEF - लाख [+]
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 8343.00 8717.00 42299.00 514.50 डालर - लाख [+]
बैंकों को बैलेंस शीट 22835507059.00 14111292275.00 65920711699.00 12727237.00 VEF हजार [+]
जमा ब्याज दर 14.70 15.10 53.74 8.93 प्रतिशत [+]
सेंट्रल बैंक तुलन पत्र 110328931.56 58067568.57 88898814098.10 16153443.34 VEF हजार [+]
[+]


वर्तमान मूल्यों, ऐतिहासिक डेटा, पूर्वानुमान, आंकड़े, चार्ट और आर्थिक कैलेंडर - वेनेज़ुएला - ब्याज दर.