Ok
width
height
United Kingdom 1 Month Bill Yield


Yield दिन Month साल
UK 10Y 1.87 0.003% -0.141% 1.039%
UK 1M 0.94 -0.005% 0.571% 0.877%
UK 3M 0.93 -0.011% 0.205% 0.869%
UK 6M 1.32 -0.024% 0.177% 1.208%
UK 52W 1.44 0.006% -0.209% 1.437%
UK 3Y 1.50 -0.003% -0.279% 1.342%
UK 5Y 1.58 -0.010% -0.220% 1.217%
UK 7Y 1.74 -0.013% -0.159% 1.131%
UK 20Y 2.18 0.027% -0.011% 0.816%
UK 30Y 2.11 0.011% -0.002% 0.724%
UK 2Y 1.49 -0.051% -0.177% 1.339%


यूनाइटेड किंगडम - 1 महीना बिल यील्ड
वास्तविक पिछला उच्चतम निम्नतम तिथियां इकाई आवृत्ति
0.94 0.95 12.50 -0.14 1991 - 2022 % दैनिक