Ukraine Interest Rate
width
height
Forecast Data Chart

कैलेंडर GMT वास्तविक पिछला आम राय
2019-01-31 12:00 PM ब्याज दर निर्णय 18% 18% 17.5%
2019-03-14 12:00 PM ब्याज दर निर्णय 18% 18% 18%
2019-04-25 11:00 AM ब्याज दर निर्णय 17.5% 18% 17.5%
2019-06-06 11:00 AM ब्याज दर निर्णय 17.5% 17.5% 17.5%
2019-07-18 11:00 AM ब्याज दर निर्णय 17.5%
2019-09-05 11:00 AM ब्याज दर निर्णय
2019-10-24 11:00 AM ब्याज दर निर्णय
[+]


यूक्रेन धन अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
ब्याज दर 17.50 17.50 300.00 6.50 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 0 349609.00 352221.00 364753.00 2600.00 डालर - लाख [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 1 658895.00 649795.00 671285.00 4400.00 डालर - लाख [+]
अंतरबैंक दर 18.03 17.50 32.16 3.59 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 2 1260997.00 1249420.00 1273772.00 6514.00 डालर - लाख [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 3 1260449.00 1264452.00 1276221.00 6594.00 डालर - लाख [+]
बैंकों को बैलेंस शीट 1914363.00 1931480.00 1984645.00 374153.94 डालर - लाख [+]
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 19401.55 20524.60 38351.69 4629.00 डालर - लाख [+]
निजी क्षेत्र के लिए ऋण 756308.56 759784.14 935460.41 99820.18 डालर - लाख [+]
जमा ब्याज दर 12.97 13.39 329.10 6.00 प्रतिशत [+]
सेंट्रल बैंक तुलन पत्र 1058673.00 1092479.00 1169957.00 197215.00 डालर - लाख [+]
[+]


वर्तमान मूल्यों, ऐतिहासिक डेटा, पूर्वानुमान, आंकड़े, चार्ट और आर्थिक कैलेंडर - यूक्रेन - ब्याज दर.