Ukraine GDP From Transport and Storage
width
height
Forecast Data Chart

यूक्रेन सकल घरेलू उत्पाद अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 0.20 1.10 3.90 -4.70 प्रतिशत [+]
सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 2.20 3.50 14.30 -19.60 प्रतिशत [+]
सकल घरेलू उत्पाद 112.15 93.27 183.31 31.26 डालर - अरब [+]
सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर 283791.00 297399.00 319384.00 96169.00 डालर - लाख [+]
सकल स्थायी पूंजी निर्माण 73438.00 52743.00 73438.00 14356.00 डालर - लाख [+]
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2991.63 2905.86 4243.77 1686.94 अमरीकी डालर [+]
सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति पीपीपी 7894.39 7668.06 10463.96 4451.55 अमरीकी डालर [+]
कृषि से सकल घरेलू उत्पाद 38263.00 55833.00 55833.00 6803.00 डालर - लाख [+]
निर्माण से सकल घरेलू उत्पाद 9453.00 7778.00 11152.00 2757.00 डालर - लाख [+]
विनिर्माण से सकल घरेलू उत्पाद 29741.00 26337.00 41074.00 22049.00 डालर - लाख [+]
खनन से सकल घरेलू उत्पाद 12282.00 12072.00 17972.00 10881.00 डालर - लाख [+]
लोक प्रशासन से सकल घरेलू उत्पाद 13571.00 13279.00 14730.00 11925.00 डालर - लाख [+]
सेवा से सकल घरेलू उत्पाद 33461.00 34563.00 43980.00 27971.00 डालर - लाख [+]
परिवहन से सकल घरेलू उत्पाद 21605.00 22238.00 24464.00 16741.00 डालर - लाख [+]
उपयोगिताओं से सकल घरेलू उत्पाद 727.00 793.00 2063.00 650.00 डालर - लाख [+]
[+]


वर्तमान मूल्यों, ऐतिहासिक डेटा, पूर्वानुमान, आंकड़े, चार्ट और आर्थिक कैलेंडर - यूक्रेन - परिवहन से सकल घरेलू उत्पाद.