Ok
width
height
Uganda Loans to Private Sector
यूगांडा धन अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
ब्याज दर 9.00 9.00 23.00 9.00 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 2 18998.10 18518.90 18998.10 138.70 Search - अरब [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 3 26417.10 25977.40 26417.10 138.70 Search - अरब [+]
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 3153.37 3155.59 3654.45 5.10 डालर - लाख [+]
निजी क्षेत्र के लिए ऋण 16454.23 16317.70 16454.23 244.22 एसएचएस - अरब [+]
जमा ब्याज दर 10.26 9.91 39.00 3.54 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 1 11060.10 10681.90 11060.10 912.60 Search - अरब [+]
[+]