Ok
width
height
Tunisia Money Supply M3
ट्यूनीशिया धन अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
ब्याज दर 7.75 7.75 7.75 3.50 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 1 33849.00 33688.00 34702.00 2774.00 TND हजार [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 2 82460.00 81800.00 82460.00 6470.00 TND हजार [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 3 85538.00 84780.00 85538.00 7174.00 TND हजार [+]
जमा ब्याज दर 8.84 9.05 10.10 3.68 प्रतिशत [+]
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 20467222.00 19980531.00 20467222.00 5132452.00 TND हजार [+]
सेंट्रल बैंक तुलन पत्र 34031.00 34573.00 34994.00 2976.00 History - लाख [+]
[+]