Ok
width
height
Tunisia Interest Rate
ट्यूनीशिया धन अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
ब्याज दर 7.75 7.75 7.75 3.50 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 1 33688.00 34702.00 34702.00 2774.00 TND हजार [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 2 81800.00 82067.00 82067.00 6470.00 TND हजार [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 3 84780.00 85049.00 85049.00 7174.00 TND हजार [+]
जमा ब्याज दर 9.10 8.60 10.10 3.68 प्रतिशत [+]
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 20467222.00 19980531.00 20467222.00 5132452.00 TND हजार [+]
सेंट्रल बैंक तुलन पत्र 34031.00 34573.00 34994.00 2976.00 History - लाख [+]
[+]