Ok
width
height
Russia Government Bond 10Y

Yield दिन Month साल
Russia 10Y 6.89 -0.030% -0.300% 0.960%
Russia 1M 6.37 0.040% 0.850% 2.220%
Russia 52W 6.56 -0.010% 0.320% 2.470%
Russia 20Y 7.04 -0.030% -0.210% 0.720%
Russia 2Y 6.77 -0.010% -0.070% 2.250%
Russia 3M 6.53 0.020% 0.520% 2.380%
Russia 3Y 6.75 -0.010% -0.190% 2.160%
Russia 5Y 6.77 -0.010% -0.220% 1.590%
Russia 6M 6.75 -0.010% 0.300% 2.610%
Russia 7Y 6.83 -0.060% -0.240% 1.180%


वर्तमान मूल्यों, ऐतिहासिक डेटा, पूर्वानुमान, आंकड़े, चार्ट और आर्थिक कैलेंडर - रूस - सरकारी बांड 10वर्ष.