Ok
width
height
Paraguay Money Supply M1
परागुआ धन अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
ब्याज दर 4.00 4.00 8.50 3.50 प्रतिशत [+]
जमा ब्याज दर 3.94 3.76 23.12 1.21 प्रतिशत [+]
निजी क्षेत्र के लिए ऋण 70813244.00 70326370.00 70813244.00 2400540.00 PYG - मिलियन [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 0 12379775.00 11915609.00 13756571.00 567255.00 लाख - PYG [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 1 29066545.00 28708095.00 30155797.00 827172.00 लाख - PYG [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 2 49611946.00 49235070.00 49724754.00 1459962.00 लाख - PYG [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 3 90211717.00 89853827.00 90211717.00 2613624.00 लाख - PYG [+]
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 6596.90 6464.00 7437.90 256.60 डालर - लाख [+]
[+]