नाइजीरिया - ब्याज दर

Nigeria Interest Rate
width
height

कैलेंडर GMT वास्तविक पिछला आम राय
2018-04-04 02:10 PM ब्याज दर निर्णय 14% 14% 14%
2018-05-22 01:30 PM ब्याज दर निर्णय 14% 14% 14%
2018-07-24 01:30 PM ब्याज दर निर्णय 14% 14% 14%
2018-09-25 01:30 PM ब्याज दर निर्णय 14% 14%
2018-11-20 01:40 PM ब्याज दर निर्णय
[+]


नाइजीरिया धन अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
ब्याज दर 14.00 14.00 14.00 6.00 प्रतिशत [+]
आरक्षित नकदी निधि अनुपात 22.50 22.50 31.00 1.00 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 0 1824826.08 1900671.87 2179174.28 193939.30 NGN - लाख [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 1 10668002.07 10701110.00 11271506.82 396991.90 NGN - लाख [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 2 24971101.93 24814004.52 25169014.19 648506.60 NGN - लाख [+]
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 45909.00 47250.00 62081.86 63.22 डालर - लाख [+]
जमा ब्याज दर 9.60 7.50 23.24 5.27 प्रतिशत [+]
उधार दर 16.83 16.78 37.80 6.00 प्रतिशत [+]
[+]


वर्तमान मूल्यों, ऐतिहासिक डेटा, पूर्वानुमान, आंकड़े, चार्ट और आर्थिक कैलेंडर - नाइजीरिया - ब्याज दर.