Ok
width
height
Nigeria Cash Reserve Ratio
नाइजीरिया धन अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
ब्याज दर 13.50 13.50 14.00 6.00 प्रतिशत [+]
आरक्षित नकदी निधि अनुपात 22.50 22.50 31.00 1.00 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 0 2203274.21 2055946.55 2329706.58 193939.30 NGN - लाख [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 1 10930572.57 10592511.65 11751139.21 396991.90 NGN - लाख [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 2 28415371.99 27634515.08 35167529.95 648506.60 NGN - लाख [+]
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 38684.00 39803.00 62081.86 63.22 डालर - लाख [+]
जमा ब्याज दर 8.70 8.96 27.00 2.00 प्रतिशत [+]
उधार दर 15.11 15.07 37.80 6.00 प्रतिशत [+]
[+]