Netherlands GDP From Transport
width
height
Forecast Data Chart

नीदरलैंड सकल घरेलू उत्पाद अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 0.50 0.10 1.70 -3.60 प्रतिशत [+]
सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 2.00 2.40 6.10 -4.60 प्रतिशत [+]
सकल घरेलू उत्पाद 826.20 777.23 936.23 12.28 डालर - अरब [+]
सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर 187078.20 186282.90 187078.20 79959.50 USD - लाख [+]
सकल राष्ट्रीय उत्पाद 178310.95 180625.43 183097.71 76625.00 USD - लाख [+]
सकल स्थायी पूंजी निर्माण 39591.00 39123.00 62141.00 15537.00 USD - लाख [+]
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 53597.83 52267.73 53597.83 16188.54 अमरीकी डालर [+]
सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति पीपीपी 48472.54 47269.63 48472.54 32090.21 अमरीकी डालर [+]
कृषि से सकल घरेलू उत्पाद 3043.00 3214.00 3346.00 1860.00 USD - लाख [+]
निर्माण से सकल घरेलू उत्पाद 8072.18 7366.91 8845.35 5063.90 USD - लाख [+]
विनिर्माण से सकल घरेलू उत्पाद 21485.00 19796.00 21485.00 12921.00 USD - लाख [+]
खनन से सकल घरेलू उत्पाद 1981.91 1973.37 8408.57 1973.37 USD - लाख [+]
लोक प्रशासन से सकल घरेलू उत्पाद 10616.00 12100.00 12137.00 9245.00 USD - लाख [+]
सेवा से सकल घरेलू उत्पाद 34828.68 34595.25 35535.93 18598.14 USD - लाख [+]
परिवहन से सकल घरेलू उत्पाद 8103.00 8149.00 8149.00 4698.00 USD - लाख [+]
उपयोगिताओं से सकल घरेलू उत्पाद 1115.00 1025.00 1133.00 506.00 USD - लाख [+]
[+]


वर्तमान मूल्यों, ऐतिहासिक डेटा, पूर्वानुमान, आंकड़े, चार्ट और आर्थिक कैलेंडर - नीदरलैंड - परिवहन से सकल घरेलू उत्पाद.