Netherlands GDP From Manufacturing
width
height
Forecast Data Chart

नीदरलैंड सकल घरेलू उत्पाद अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 0.50 0.50 1.70 -3.60 प्रतिशत [+]
सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 1.70 2.20 6.10 -4.60 प्रतिशत [+]
सकल घरेलू उत्पाद 826.20 777.23 936.23 12.28 डालर - अरब [+]
सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर 188293.60 187451.20 188293.60 79959.50 USD - लाख [+]
सकल राष्ट्रीय उत्पाद 189907.30 177389.58 189907.30 76625.00 USD - लाख [+]
सकल स्थायी पूंजी निर्माण 40779.00 39954.00 62170.00 15537.00 USD - लाख [+]
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 53597.83 52267.73 53597.83 16188.54 अमरीकी डालर [+]
सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति पीपीपी 48472.54 47269.63 48472.54 32090.21 अमरीकी डालर [+]
कृषि से सकल घरेलू उत्पाद 3123.00 3043.00 3346.00 1860.00 USD - लाख [+]
निर्माण से सकल घरेलू उत्पाद 8920.72 8133.48 8920.72 5063.90 USD - लाख [+]
विनिर्माण से सकल घरेलू उत्पाद 20172.00 21462.00 21462.00 12921.00 USD - लाख [+]
खनन से सकल घरेलू उत्पाद 2207.64 1989.77 8408.57 1966.83 USD - लाख [+]
लोक प्रशासन से सकल घरेलू उत्पाद 12358.00 10616.00 12358.00 9245.00 USD - लाख [+]
सेवा से सकल घरेलू उत्पाद 33712.93 35092.91 35537.87 18598.14 USD - लाख [+]
परिवहन से सकल घरेलू उत्पाद 8286.00 8107.00 8286.00 4698.00 USD - लाख [+]
उपयोगिताओं से सकल घरेलू उत्पाद 993.00 1127.00 1133.00 506.00 USD - लाख [+]
[+]


वर्तमान मूल्यों, ऐतिहासिक डेटा, पूर्वानुमान, आंकड़े, चार्ट और आर्थिक कैलेंडर - नीदरलैंड - विनिर्माण से सकल घरेलू उत्पाद.