Ok
width
height
Namibia Money Supply M0
नामीबिया धन अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
ब्याज दर 6.50 6.50 10.50 5.50 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 1 56481.30 55767.90 56481.30 1181.60 NAD - लाख [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 2 115257.70 114392.80 115257.70 15670.40 NAD - लाख [+]
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 29752.38 32469.70 35179.23 1783.20 NAD - लाख [+]
जमा ब्याज दर 5.90 5.90 12.94 3.98 प्रतिशत [+]
उधार दर 10.25 10.25 24.20 9.25 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 0 7121.41 7042.80 11104.43 857.78 NAD - लाख [+]
सेंट्रल बैंक तुलन पत्र 31564.40 33349.50 35779.50 2526.62 NAD - लाख [+]
[+]