Ok
width
height
Morocco Money Supply M1
मोरक्को धन अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
ब्याज दर 2.25 2.25 7.00 2.25 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 1 880772.00 877871.00 880772.00 35506.00 पागल - लाख [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 2 1046410.00 1043064.00 1046410.00 38311.00 पागल - लाख [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 3 1344352.00 1344019.00 1349309.00 51850.00 पागल - लाख [+]
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 246817.00 238968.00 257387.00 52221.00 पागल - लाख [+]
बैंकों को बैलेंस शीट 1402065.00 1421645.00 1421645.00 360422.93 पागल - लाख [+]
जमा ब्याज दर 3.10 3.10 8.50 3.10 प्रतिशत [+]
सेंट्रल बैंक तुलन पत्र 326476.15 342535.28 342535.28 118725.88 पागल - लाख [+]
[+]