Morocco GDP From Electricity and Water
width
height
Forecast Data Chart

मोरक्को सकल घरेलू उत्पाद अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.00 2.40 9.30 0.50 प्रतिशत [+]
सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 3.00 2.40 9.30 0.50 प्रतिशत [+]
सकल घरेलू उत्पाद 109.14 103.61 109.88 2.03 डालर - अरब [+]
सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर 245539.80 241292.60 245539.80 158924.80 पागल - लाख [+]
सकल स्थायी पूंजी निर्माण 302226.00 306910.00 306910.00 690.00 पागल - लाख [+]
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 3292.40 3204.90 3292.40 815.50 अमरीकी डालर [+]
सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति पीपीपी 7485.01 7285.90 7485.01 3863.40 अमरीकी डालर [+]
कृषि से सकल घरेलू उत्पाद 31519.70 32315.30 32315.30 16216.00 पागल - लाख [+]
निर्माण से सकल घरेलू उत्पाद 11936.50 11689.30 11959.00 5702.00 पागल - लाख [+]
खनन से सकल घरेलू उत्पाद 3706.20 3611.90 3935.80 1782.00 पागल - लाख [+]
लोक प्रशासन से सकल घरेलू उत्पाद 20163.70 20345.30 20345.30 9822.00 पागल - लाख [+]
सेवा से सकल घरेलू उत्पाद 29131.60 28896.30 29131.60 14080.00 पागल - लाख [+]
परिवहन से सकल घरेलू उत्पाद 9218.80 8929.00 9359.20 6177.00 पागल - लाख [+]
उपयोगिताओं से सकल घरेलू उत्पाद 5378.20 5059.30 6018.00 3740.70 पागल - लाख [+]
[+]


वर्तमान मूल्यों, ऐतिहासिक डेटा, पूर्वानुमान, आंकड़े, चार्ट और आर्थिक कैलेंडर - मोरक्को - उपयोगिताओं से सकल घरेलू उत्पाद.