Ok
width
height
Mongolia Banks Balance Sheet
मंगोलिया धन अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
ब्याज दर 11.00 11.00 15.00 6.40 प्रतिशत [+]
अंतरबैंक दर 11.11 11.26 15.96 5.96 प्रतिशत [+]
बैंकों को बैलेंस शीट 34953489.28 34650397.50 34953489.28 3295107.90 MNT - लाख [+]
जमा ब्याज दर 11.10 11.00 400.00 10.20 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 1 3804338.60 3935056.00 4104473.30 262113.50 MNT - लाख [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 2 20432872.80 20475667.50 20475667.50 1145392.30 MNT - लाख [+]
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 3985.60 3688.70 4125.80 326.00 डालर - लाख [+]
सेंट्रल बैंक तुलन पत्र 8765448.00 8577379.30 9277479.60 193448.70 MNT - लाख [+]
[+]