Ok
width
height
Macedonia Money Supply M0
मकदूनिया धन अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
ब्याज दर 2.25 2.25 15.21 2.25 प्रतिशत [+]
बैंकों को बैलेंस शीट 629160.00 624755.00 629160.00 113541.00 MKD - लाख [+]
जमा ब्याज दर 0.15 0.15 1.00 0.15 प्रतिशत [+]
उधार दर 2.75 2.75 23.00 2.75 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 0 33124.40 33053.00 34250.80 11852.00 MKD - लाख [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 1 159560.00 160284.00 161898.00 23381.70 MKD - लाख [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 2 328061.00 329500.00 329500.00 62068.00 MKD - लाख [+]
सेंट्रल बैंक तुलन पत्र 239017.00 230220.00 239017.00 55370.90 MKD - लाख [+]
[+]