Kosovo Imports By Country

This page displays a table with Kosovo Imports By Country in U.S. dollars, according to the United Nations COMTRADE database on international trade.कोसोवो व्यापार अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
व्यापार संतुलन -279951.00 -296396.00 -46937.00 -296396.00 हजार यूरो [+]
चालू खाता 36.60 -59.20 163.50 -460.90 USD - लाख [+]
सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में चालू खाता -8.30 -6.10 -3.40 -24.33 प्रतिशत [+]
आयात 311857.00 336866.00 336866.00 48559.00 हजार यूरो [+]
निर्यात 31906.00 40470.00 40470.00 1562.00 हजार यूरो [+]
पूंजी प्रवाह 17.20 -34.90 105.50 -278.00 USD - लाख [+]
प्रेषण 73.90 73.50 608.70 41.60 USD - लाख [+]
आतंकवाद सूचकांक 2.69 2.55 2.90 1.74 [+]
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 35.30 5.10 440.70 -19.10 USD - लाख [+]
विदेशी ऋण 2141.66 2037.95 2141.66 520.64 USD - लाख [+]
[+]