सकल घरेलू उत्पाद Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
सकल घरेलू उत्पाद 6.59 7.1 7.3 7.3 7.3 7.3
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 87381.80 90000 91500 91500 91500 91500


Isle-of-man Forecast - डेटा - आर्थिक संकेतक