Country अंतिम Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
ब्राज़ील -0.60 2019-11 2 2.3 2 2.1
कनाडा -0.65 2019-09 1.3 1.8 2 2
चिली 3.20 2019-11 -0.5 0.6 1.1 2.2
कोस्टा रिका 3.10 2019-11 2.5 2.7 2.5 2.3
क्यूबा -0.40 2018-12 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
इक्वेडोर 18.10 2019-09 4.2 4 4.3 4.5
मेक्सिको -3.00 2019-11 2.2 2.3 2.4 2.6
अमेरिका -1.30 2019-12 0.8 0.6 1 0.9


पूर्वानुमान - विनिर्माण उत्पादन - अमेरिका - तिमाही - वार्षिक - 2020 2021 2022