अवलोकन Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
जनसंख्या 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
बेरोजगारी दर 1.20 1.3 1.2 1.2 1.2 1.4
सरकारी बजट 5.00 5 5 5 5 5
सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सरकारी खर्च 47.20 45.8 44.6 44.6 44.6 44.6
श्रम Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
जनसंख्या 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
बेरोजगारी दर 1.20 1.3 1.2 1.2 1.2 1.4


Faroe-islands Forecast - डेटा - आर्थिक संकेतक