Feb/24 स्वतंत्रता दिवस
Apr/15 गुड फ्राइडे
Apr/18 ईस्टर सोमवार
May/26 ट्रेडिंग हॉलिडे
Jun/23 विजय दिवस
Jun/24 St. John’s Day
Aug/20 बहाली डे
Dec/26 मुक्केबाजी दिवस