Ok
width
height
Egypt GDP per capita
मिस्र सकल घरेलू उत्पाद अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 5.60 5.70 7.70 -3.80 प्रतिशत [+]
सकल घरेलू उत्पाद 250.90 235.40 332.90 4.00 डालर - अरब [+]
सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर 996046.40 958629.60 996046.40 316764.40 History - लाख [+]
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2907.30 2817.30 2907.30 578.30 अमरीकी डालर [+]
सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति पीपीपी 11013.74 10672.80 11013.74 5830.25 अमरीकी डालर [+]
कृषि से सकल घरेलू उत्पाद 104323.70 99616.90 128955.80 42897.60 History - लाख [+]
निर्माण से सकल घरेलू उत्पाद 70659.60 59242.40 70659.60 5524.40 History - लाख [+]
विनिर्माण से सकल घरेलू उत्पाद 144131.70 156442.50 164791.30 51326.60 History - लाख [+]
खनन से सकल घरेलू उत्पाद 108122.30 122278.00 122278.00 52089.80 History - लाख [+]
परिवहन से सकल घरेलू उत्पाद 50233.90 39085.90 50233.90 11148.90 History - लाख [+]
[+]