Ok
width
height
Czech Republic Cash Reserve Ratio
चेक गणराज्य धन अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
ब्याज दर 2.00 2.00 39.00 0.05 प्रतिशत [+]
अंतरबैंक दर 0.17 0.17 27.63 0.15 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 0 597817.80 594629.60 597817.80 31400.00 CZK - लाख [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 1 4117742.91 4079627.07 4117742.91 699289.59 CZK - लाख [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 2 4725517.24 4681213.57 4725517.24 1326829.94 CZK - लाख [+]
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 149712.87 146580.21 152085.37 545.00 डालर - लाख [+]
बैंकों को बैलेंस शीट 8111938.90 8094814.90 8113519.20 1097835.00 CZK - लाख [+]
निजी क्षेत्र के लिए ऋण 1158626.70 1157001.70 1158626.70 425332.80 CZK - लाख [+]
जमा ब्याज दर 1.00 1.00 13.00 0.05 प्रतिशत [+]
उधार दर 3.00 3.00 50.00 0.25 प्रतिशत [+]
सकल घरेलू उत्पाद में निजी ऋण 138.40 138.80 148.30 120.70 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 3 4832979.67 4805625.22 4832979.67 1339928.85 CZK - लाख [+]
आरक्षित नकदी निधि अनुपात 2.00 2.00 11.50 2.00 प्रतिशत [+]
सेंट्रल बैंक तुलन पत्र 3397030.90 3432430.60 3432430.60 622724.60 CZK - लाख [+]
[+]