क्रोएशिया - सोना भण्डार - पूर्वानुमानक्रोएशिया व्यापार अंतिम Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
व्यापार संतुलन -5925 -5750 -3860 -5770 -5450 -4110
निर्यात 9004 9150 8940 9950 9050 9590
आयात 14929 14900 12800 15720 14500 13700
चालू खाता -1902 -54.04 -34.29 -36.23 -36.04 -36.05
सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में चालू खाता 3.9 3.4 3.2 3 3 2.8
विदेशी ऋण 48520 49893 49846 49819 49808 49804
पूंजी प्रवाह -1154 2429 -379 -1054 1048 -322
प्रेषण 617 651 718 681 732 820
पर्यटकों के आगमन 2393940 1243400 869400 1152200 1196100 1119800
आतंकवाद सूचकांक 0.03 0.22 0.18 0.2 0.23 0.16
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 468 446 423 420 414 406
कच्चा तेल उत्पादन 14 13.87 13.88 13.89 13.89 13.89
[+]