- उच्च कुशल मजदूरी - जी -20 - डेटा - आर्थिक संकेतक