देश अंतिम पिछला
भारत 3.35 3.35
चीन 2.2 2.2
क़तर 1 1
कुवैत 0.88 0.88
बहरीन 0.75 0.75
सऊदी अरब 0.5 0.5


- रिवर्स रेपो दर - डेटा - आर्थिक संकेतक