- खुदरा बिक्री (मासिक) पूर्व ऑटो - जी -20 - डेटा - आर्थिक संकेतक