- खुदरा बिक्री (मासिक) पूर्व ऑटो - ऑस्ट्रेलिया - डेटा - आर्थिक संकेतक