- खुदरा बिक्री (मासिक) पूर्व ऑटो - डेटा - आर्थिक संकेतक