देश अंतिम पिछला
मॉरिशस 99.10 2011-12 99.1


- घर स्वामित्व दर - अफ़्रीका - डेटा - आर्थिक संकेतक