देश अंतिम पिछला
यूरो क्षेत्र 20.50 2019-12 19.4


- उपभोक्ता विश्वास मूल्य रुझान - जी -20 - डेटा - आर्थिक संकेतक