देश अंतिम पिछला
यूरो क्षेत्र 20.60 2019-07


- उपभोक्ता विश्वास मूल्य रुझान - डेटा - आर्थिक संकेतक