देश अंतिम पिछला
ऑस्ट्रेलिया 0.3 -0.2


- व्यवसाय इन्वेंटरी - ऑस्ट्रेलिया - डेटा - आर्थिक संकेतक