देश अंतिम पिछला
ऑस्ट्रेलिया -3 -1.4


- व्यवसाय इन्वेंटरी - ऑस्ट्रेलिया - डेटा - आर्थिक संकेतक