देश अंतिम पिछला
अमेरिका -1.3 -0.3


- व्यवसाय इन्वेंटरी - अमेरिका - डेटा - आर्थिक संकेतक