Ok
width
height
Bhutan Interest Rate
भूटान धन अंतिम पिछला उच्चतम निम्नतम इकाई
ब्याज दर 7.04 7.04 7.04 6.00 प्रतिशत [+]
जमा ब्याज दर 2.00 2.80 8.25 2.00 प्रतिशत [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 1 66774.50 69203.40 70790.20 16627.30 बीटीएन - लाख [+]
मुद्रा आपूर्ति एम 2 117816.40 121416.70 122564.10 20869.30 बीटीएन - लाख [+]
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 1066.60 1063.20 1902.60 458.30 डालर - लाख [+]
[+]