Market Capitalization परिवर्तन
Agricultural Bank of China 601288:CH 1166B 90.1B
AIA Group 1299:HK 1149.02B 274.83B
Bank Of Beijing 601169:CH 101.49B 2.54B
Bank Of China 601988:CH 1045.67B 58.46B
Bank of Communications 3328:HK 403.84B 51.37B
Bank Of East Asia 23:HK 48.3B 3.29B
Bank Of Nanjing 601009:CH 100.97B 22.01B
China CITIC Bank 601998:CH 235.13B 19.91B
China Construction Bank 601939:CH 1395.66B 143.54B
China Construction Bank 939:HK 1656B 168.36B
China Everbright 601818:CH 204.95B 8.46B
China Life Insurance 601628:CH 763.32B 143.19B
China Merchants Bank 600036:CH 1314.18B 184.82B
China Minsheng Bank 600016:CH 258.82B 43.34B
China Pacific Insu 601601:CH 330.71B 3.04B
China Securities Co Ltd 601066:CH 217.47B 66.46B
CITIC Securities 600030:CH 288.76B 58.02B
Guotai Juna 601211:CH 135.23B 9.77B
Hong Kong Exchanges 388:HK 579.85B 41.02B
Hua Xia Bank 600015:CH 99.09B 2.86B
Huatai Securities 601688:CH 142.05B 8.11B
ICBC 601398:CH 1999.96B 192.81B
Industrial Bank 601166:CH 500.45B 66.89B
New China Life 601336:CH 127.48B 19.74B
Peoples Insurance Company Group of China Ltd 601319:CH 229.39B 21.9B
Ping An Insurance 601318:CH 1430.88B 106.86B
Shanghai Pudong 600000:CH 322.58B 38.45BChina Construction Bank बाजार पूंजीकरण - वर्तमान मूल्यों, ऐतिहासिक डेटा, पूर्वानुमान, आंकड़े, चार्ट और आर्थिक कैलेंडर - Jul 2021.