Asahi Kasei

3407

1,250.50

दैनिक परिवर्तन:

29.50 2.42%

वार्षिक बदलें:

9.17%

कीमत दिन साल
Teijin 2,091.00 13.00 0.63% 11.64%
Asahi Kasei 1,250.50 29.50 2.42% 9.17%
Showa Denko 2,987.00 34.00 1.15% -20.13%
Nissan Chemical 4,550.00 5.00 0.11% -24.92%
Tosoh 1,695.00 16.00 0.95% 17.46%
Tokuyama 3,030.00 15.00 0.50% 11.64%
Denki Kagaku Kogyo 3,300.00 65.00 2.01% -3.79%
Ube Industries 2,381.00 23.00 0.98% -0.42%
Nippon Kayaku 1,388.00 18.00 1.31% -1.35%
Tokai Carbon 1,124.00 9.00 0.81% -21.62%
कीमत दिन साल
NIKKEI 225 23414 -9.51 -0.04% 10.72%