1925

3,409.00

दैनिक परिवर्तन:

-0.03%

वार्षिक:

37.65%

कीमत दिन साल
Taisei 3,790.00 -20.00 -0.52% 5.13%
Obayashi 913.00 -6.00 -0.65% -8.52%
Shimizu Corporation 822.00 -7.00 -0.84% 5.25%
Haseko 1,508.00 -18.00 -1.18% 16.00%
Kajima 1,430.00 -16.00 -1.11% 19.27%
Daiwa House 3,409.00 -1.00 -0.03% 37.65%
Sekisui House, 2,182.00 -30.00 -1.36% 8.02%
Tokyu Fudosan 614.00 2.00 0.33% 42.13%
Toto 5,970.00 0 0% 44.38%
Mitsui Fudosan 2,591.00 7.00 0.27% 49.08%
Mitsubishi Estate 1,720.50 -4.00 -0.23% 7.53%
Tokyo Tatemono 1,655.00 3.00 0.18% 36.21%
Sumitomo Realty & Development 3,553.00 -7.00 -0.20% 24.67%

कीमत दिन साल
JP225 27591 -51.32 -0.19% 22.54%